ประมวลภาพ บมจ.เอสพีซีจี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
27 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 509 ท่าน บริษัทฯได้แถลงผลการดำเนินงานของปี 2557 การอนุมัติการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับการผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 415,795,500 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558นี้

โดยในงานได้มีการออกบูธแสดงสินค้า ของบริษัทโซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด บริษัทในเครือเอสพีซีจี ภายใต้แบรนด์ SPR Solar Roof  ผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ซึ่งได้ จับมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนนโยบายการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของรัฐบาล ด้วยการปล่อย “สินเชื่อส่วนบุคคล” (Personal Clean Loan) ให้แก่ผู้สนใจลงทุนซื้อและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SPR Solar Roof บนหลังคาบ้านพักอาศัยของตนเอง เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่“การไฟฟ้า” ในอัตรา 6.85 บาทต่อหน่วย ยาวนานถึง 25  ปีเต็ม  โดยในรอบแรกอนุมัติ 300 หลัง วงเงินประมาณ 100 ล้านบาทด้วยเงินดาวน์เพียง 30 % แล้วผ่อนสบาย ๆ เพียง 8 ปี  ดอกเบี้ย 8.88%  โดย บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด ได้แต่งตั้ง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เป็นผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ สามารถให้ข้อมูล ได้ผ่าน Call Center 02 831 6000 หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SPR Call Center 02 712 6202 – 8

Highlight: https://www.youtube.com/watch?v=wODjVgJavQM&feature=youtu.be

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด