ประมวลภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
16 มิถุนายน 2554

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสัมนาบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ทางเราจึงขอนำประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมมาแสดง

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด