ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

SPCG ติด 1 ในรายชื่อหุ้นปันผลโดดเด่น ในช่วง 3 ปีล่าสุด (Dividend Universe ปี 2560) จากผลการวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กว่า 600 บริษัท
20 พฤศจิกายน 2560

               เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ moneychannel ได้เปิดเผย ผลวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทำการคัดเลือกหุ้นปันผล Dividend Universe  ในปี 2560  ในช่วง 3 ปีล่าสุด (2557-2559) จากจำนวน 662 บจ. โดย บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” คว้าลำดับที่ 32 จากบริษัทที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 191 บริษัท หากนับในกลุ่ม Energy & Utilities Sector SPCG จัดอยู่ในลำดับที่ 3 จาก 600 กว่าบริษัทที่เข้ารับการคัดเลือก ซึ่ง SPCG ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดนโยบายการจ่าย Dividend อย่างต่อเนื่อง

               Dividend Universe เป็นหุ้นที่มีความเหมาะสมเพื่อลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นทางเลือกระยะยาวแก่ผู้ลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ซึ่งมีเกณฑ์สำหรับคัดเลือก ดังนี้

               1.ความสามารถในการทำกำไร มีกำไรสุทธิต่อเนื่องทุกปีตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

               2.ความอยู่รอดของกิจการ มีกระแสเงินสดเป็นบวกตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

               3.การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปีนั้นๆ ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

               4.บรรษัทภิบาล คะแนนบรรษัทภิบาล จัดทำโดยคณะกรรมบรรษัทภิบาลแห่งชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากผลการประเมินปีล่าสุด

               ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ภายใต้แบรนด์ SPR SOLAR ROOF ซึ่งมียอดขายที่ดีเพราะได้รับการยอมรับจาก ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้แผงที่มีคุณภาพ จาก Kyocera ประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ SPCG สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และสะท้อนให้เห็นฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

               ส่วนแผนงานในปีนี้ บริษัท SPCG จะดำเนินธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในส่วนของ SPR Solar Roof บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้จะทำยอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท  ซี่งบริษัทมั่นใจว่า สามารถทำได้สำเร็จ เพราะที่ผ่านมา SPR มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

               SPR Solar Roof ได้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera จากประเทศญี่ปุ่นที่รับประกันแผงยาวนานถึง 25 ปี และหลังจากปีที่ 25 การันตีคุณภาพการผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยการติดตั้งโซล่ารูฟ จะช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้มาก

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด