ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

SPCG และบริษัทในเครือ จัดพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี
18 ตุลาคม 2560

          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ SPCG เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท SPCG และบริษัทในเครือ ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส

          ภายในพิธีมีการชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้นประธานในพิธี ถวายดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำยืนสงบนิ่งในเวลา 15.52 น. เป็นเวลา 89 วินาที

          ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแล้ว คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด