UN เชิญ CEO SPCG ขึ้นบรรยาย

RENEWABLE ENERGY ENERGISING THE FUTURE Part 1 [COP21]
05 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากองค์กรสหประชาชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(UNFCCC) เชิญเข้าร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ ในงาน RE-Energising the Future หรือ COP 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญของการผลิต การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด