ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันจิตอาสา ที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้าง พระเมรุมาศฯ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04 ตุลาคม 2560

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี และ ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR)  มอบหมายให้ เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่จิตอาสา ที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมี  ดร.วันดี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 25  (พ.ศ.2558-2561)

          โดยในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดร.วันดี หมอบหมายให้ คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี) คุณชาญชัย  บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ของบริษัท รวม 12 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ.เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ จิตอาสาที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำงานของจิตอาสา โดยมี คุณฐิตินันต์ ฉิมวัย นายช่างประณีตศิลป์ ท.2 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และคุณวัชราพร ช้างขนุน ปลัดอำเภอพุทธมณฑล ให้การต้อนรับ ณ สำนักช่างสิบหมู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5  จังหวัดนครปฐม

          ทีมเอสพีซีจีและ คณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาถึงสำนักช่างสิบหมู่ในเวลาประมาณ 11.00 น. และลงมือร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่จิตอาสาในโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ สำหรับเมนูอาหารที่จัดเลี้ยงได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ลาบหมู ส้มตำไทย ส้มตำปู-ปลาร้า ไก่ย่าง และไอศครีมกะทิ จากนั้นจิตอาสาได้เข้ามารับประทานอาหารในเวลา 12.00 น.

          สำหรับรายชื่อคณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสมศักดิ์  กุญชรยาคง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

2

คุณชาญชัย  บัณฑิตเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

3

ดร.อลิษา กุญชรยาคง

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

4

คุณสุตานันท์   วิชาชาติ

พนักงานธุรการจัดซื้อ

5

คุณอัครเดช  สมบูรณ์

พนักงานธุรการ – แผนกธุรการ

6

คุณวรฉัตร  แสงเนตร

พนักงานธุรการ – แผนกธุรการ

7

คุณสำรวจ  บุญไพโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

8

คุณถนอมพร  พิมพ์โพธิ์กลาง

พนักงานฝ่ายสารสนเทศ

9

คุณรัตนาภรณ์  ยาใจ

พนักงานวิเคราะห์พลังงาน

10

คุณวชิราภรณ์  สงวนใน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

11

คุณจิโรภาส  สุขะวิริยะ

เจ้าหน้าที่สื่อสารผลิตภัณฑ์

12

คุณมุจจลินท์  หอมสุวรรณ์

พนักงานองค์กรสัมพันธ์

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด