ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

CEO SPCG ยืนหยัดนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้นรับโล่และประกาศนียบัตร จากปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ที่บ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่
22 กันยายน 2560

       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  และ ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ เอสพีชีจี เป็นตัวแทนเข้ารับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”  จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่ เอสพีซีจี เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

     เพราะบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”  โดยสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของภาคประชาชนด้านจัดการป่าชุมชน เป็นปีที่ 2   และในปีนี้เลือกโครงการที่ บ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ บนพื้นที่ 1,390 ไร่ เพราะในพื้นที่ป่าชุมชนนี้ ได้ดูดซับก๊าซเรือนกระจกประมาณ 100,069 ตันคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งช่วยลดสภาวะโลกร้อน  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น  โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม

       นอกจากนั้นภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขึ้นกล่าวรายงานว่า  ผลดำเนินการอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรอง และกิจกรรมที่อบก.ส่งเสริม ได้แก่ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน ในปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมทั้งสิ้น 27,848 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ กิจกรรมฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากลดโลกร้อน  มี 427 ผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 110,977 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า กิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผ่านการรับรองแล้ว 35 องค์กร และเมื่อรวมกิจกรรมอื่น ๆ ในปี 2560 พบว่า มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมากกว่า 300 ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

      ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 40 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 24 ล้านตัน โดยอบก.มีเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 111 ล้านตัน  ซึ่งจะเดินหน้าส่งเสริมการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20  - 25 ภายในปี 2573 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21

     ดร.วันดี ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องการสนับสนุนโครงการนี้ว่า การลดโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้นำทุกประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญโดยประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ช่วยลดโลกร้อนได้มาก เนื่องจากไม่มีต้นทุน  ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีมลภาวะ และไม่มีการปลดปล่อยของเสีย ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกใน ASEAN  ที่มีนโยบายและแผนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกกว่า 30 % ตามแผนพัฒนาพลังงาน และมีพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

“การช่วยลดภาวะโลกร้อนไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงคนเดียว หรือ บริษัทเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนต้องปฏิบัติ เราต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตของลูกหลานรุ่นต่อไปในอนาคต” 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด