ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

3 โซลาร์ฟาร์ม ของ บริษัทโซล่า เพาเวอร์ รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
12 กันยายน 2560

          วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจี ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และคุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็กเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลได้แก่ โซลาร์ฟาร์มโคราช 1 โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 และ โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 8 ดำเนินงานโดย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด งานนี้จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

          คุณชาญชัย กล่าวถึงเหตุผลที่ได้รับรางวัลเพราะ บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ถูกปลูกฝังความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม และโซลาร์ฟาร์มของบริษัทเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เน้นเรื่องแนวคิดให้พนักงานรักสิ่งแวดล้อม และ เป็นมิตรกับชุมชน ยังมีความมุ่งมั่นจะไปให้ถึง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ในทุกโครงการ

          นอกจากนั้นทีมงานของบริษัท ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างแผงแบบใช้น้ำน้อยที่สุด จัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดสถานที่ให้เกิดประโยชน์และสวยงาม ที่สำคัญคือมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนรอบข้าง และบริษัทกำลังเสนอโครงการโซลาร์ฟาร์มที่เหลือให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทั้งหมด

          สำหรับ 3 โซลาร์ฟาร์ม ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 แต่ละแห่งเป็นการผลิตพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,000 ลูกบาศก์ตัน/ปี ได้แก่

          โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 เริ่มจำหน้ายไฟในเดือน เมษายน 2553 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ 35,000 ลูกบาศก์ตัน

          โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 เริ่มจำหน่ายไฟในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ 15,000 ลูกบาศก์ตัน

          โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 8 เริ่มจำหน่ายไฟในเดือน มกราคม 2556 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ 20,000 ลูกบาศก์ตัน

          เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าอุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Green Industry Forum) ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีโครงการเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 212 แห่ง แบ่งออกเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จำนวน 23 โรงงาน และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จำนวน 189 โรงงาน 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด