ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

CEO SPCG ได้รับเกียรติจาก United State Agency International Development of ASIA (USIAD) ร่วมขึ้นเป็นวิทยากรพูดในงาน USAID Workshop ในหัวข้อหลัก “Developing, Financing and Investment in Solar PV Projects in Lower Mekong Countries” ณ โฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
07 กันยายน 2560

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือเอสพีซีจี  เป็นตัวแทนร่วมขึ้นเป็นวิทยากรพูดในงาน USAID Workshop ซึ่งจัดโดย United State Agency International Development of ASIA (USIAD) ในหัวข้อหลักเรื่อง“Developing, Financing and Investment in Solar PV Projects in Lower Mekong Countries” ณ Grand Hotel Saigon, โฮจิมิน, ประเทศเวียดนาม โดยงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะเพิ่มจำนวน นักลงทุน, นักการเงิน และผู้พัฒนา  ให้สนใจธุรกิจพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยทาง ดร.อลิษา จะอธิบายถึงประสบการณ์จริง และอธิบายความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ทางผู้ฟังได้เห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าฟังประมาณ 100 ท่านแต่ ณ วันงานจริงมีบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมราว 200 คน

          การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Craig Hart, Deputy Mission Director, USAID Vietnam เป็นผู้กล่าวเปิดงานและดำเนินรายการโดย Chi Pham, Consultant, USAID Clean Power Asia  สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อที่2 “How Solar PV Projects are Developed, Funded, and Operated: Lessons Learned and Experiences from Thailand; Case Study #2: Small-Scale solar farm Solar Power Korat 1 in Thailand developed under the Very Small Power Producer (VSPP) program” ประกอบด้วย

  1. Dr. Alisa Khunchornyakong, Deputy Managing director, Solar Power Company Limited
  2. Kannikar Srithunyalucksana, Senior Energy Policy Analyst, Energy for Environment Foundation
  3. Helen Han, Thailand country Manager, IFC

โดยมีคุณ BoonRod Yaowapruek, USAID Clean Power Asia เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนี้

          ดร. อลิษา ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นโครงการโซลาร์ฟาร์มว่า  ต้องขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมาก สมัยที่ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาส ให้เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท

          ดังนั้นทางบริษัทจึงได้เลือกทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้กล่าวต่อว่า ดร.วันดี ได้คิดค้น Business Model ขึ้น และร่วมมือพัฒนาโครงการโดยแรกเริ่มได้รับเงินสนับสนุนจาก IFC (International Finance Corporation) ซึ่งมี บทบาทสำคัญในการช่วยให้โครงการแห่งแรกคือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์    (โคราช 1) จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ของ SPCG ประสบความสำเร็จด้วยการสนับสนุนด้านเงินลงทุนจาก กองทุน Clean Technology Fund บริษัทได้นำมาผสมผสานกับ เงินกู้ของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งคือ KYOCERA Corporation ประเทศญี่ปุ่นที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี มีประวัติการผลิตแผงมากว่า 35 ปี รับประกันคุณภาพแผงยาวนานถึง 25 ปี

          ดร. อลิษา ยังได้ เจาะลึกเข้าถึงประเด็นกรณีศึกษาของ โครงการโซลาร์ฟาร์ม Korat 1 ว่า เป็นโครงการแรกและเป็นโครงการที่สำคัญมากเพราะไม่เคยมีใครลองทำจริงมาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ด้วยทางบริษัทเรา มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทั้งมีผู้ช่วยทางการเงินที่ดี จึงทำให้บริษัทเราผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาได้

ปัจจุบันบริษัท SPCG ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม จำนวน 36 โครงการแล้วเสร็จ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้โซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ 200,000 ตัน CO2ต่อปี

          นอกจากนี้ทาง บริษัท SPCG ยังได้มีบริษัทลูกคือ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด ซึ่งทำเกี่ยวการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มครัวเรือน (Residential), อาคารพาณิชย์ (Commercial) และโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) ซึ่งปัจจุบันมีผลการตอบรับที่ดีมาก แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางพลังงานทดแทนในอนาคต ภายใต้นโยบายของบริษัท “Best Value, Best Design, Best Output, Best Service”

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด