CEO SPCG ได้รับเกียรติจาก VNU Exhibitions Europe BV ร่วมกับ VNU Exhibitions Asia Pacific เชิญเป็นวิทยากรในงาน VIV Asia 2017 หัวข้อ “Solar energy opportunities for Agri-Food Business in Asia” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
17 มีนาคม 2560

       

           เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก VNU Exhibitions Europe BV และ VNU Exhibitions  Asia Pacific Co., Ltd. เข้าร่วมงาน “VIV Asia 2017” โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Solar energy opportunities for Agri-Food Business in Asia” ณ ห้อง MR 222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร

         VIV Asia 2017 หรือ งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลกเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ EH 98-104 ไบเทคบางนา โดยจัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ในปีนี้เลือกกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการจัดงานภายในงานจะเป็นแหล่งพบปะของนักธุรกิจชั้นแนวหน้าระดับโลก และสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 40,000 คนตลอด 3 วันของการจัดงาน

           ดร.วันดี กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศทั้งยังช่วยลดโลกร้อนได้ เนื่องจากไม่มีต้นทุน ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีมลภาวะ และไม่มีการปลดปล่อยของเสีย ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเป็น 6,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579

           ดร.วันดี กล่าวต่อว่า หลังเกษียณจากการทำงานในปี 2553 กระทรวงพลังงานมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนเปิดให้เอกชนสามารถพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจึงสนใจที่จะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และได้คิดวางแผนธุรกิจจัดทำ Business Model ขึ้นด้วยความตั้งมั่น และตั้งใจผลักดันให้ธุรกิจนี้จนสำเร็จ

           สำหรับในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดต้นทุนด้านค่าไฟฟ้าในการดำเนินงาน ดร.วันดี แนะนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟ (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart Control) ปั๊มน้ำ (Water Pump) และระบบท่อส่งน้ำ (Pipe System) โดยแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สูบน้ำได้ โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งช่วยเกษตรลดค่าใช้จ่าย

       SPCG เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียน บริษัทเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง มีประสบการณ์ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 35 ปี รับประกันตัวแผงยาวนานถึง 25 ปี และหลังจากปีที่ 25 ยังผลิตไฟฟ้าได้ถึง 80% ลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่า แผงมีอายุนานมากกว่าที่รับประกัน โดยที่ญี่ปุ่น  Kyocera นำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ภาคสนาม ปรากฎว่า แผงยังมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี ทั้งที่ใช้งานนานเกินกว่า 35 ปี  แต่ค่าพลังงานลดลงเฉลี่ยแค่ 8.6%  ส่วน Inverter บริษัทเลือกใช้ของ SMA จากประเทศเยอรมัน รับประกันถึง 5 ปี เพราะบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้งาน และคืนทุนให้กับลูกค้าได้ในช่วง 8-9 ปี หลังการติดตั้ง ประโยชน์และข้อดี ในการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ว่า สามารถผลิตไฟใช้เองได้ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด