SPCG ให้การสนับสนุนโครงการ ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
27 ธันวาคม 2559

       เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่,    คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ เอสพีชีจี เป็นตัวแทนจาก เอสพีซีจี เข้าร่วมพิธีสนับสนุนเงิน 200,000 บาท เพื่อโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย จัดโดย กรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุม 2 ตึกเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

       ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และคุณนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ

       รองอธิบดี กรมป่าไม้ กล่าวว่า  เอสพีซีจี และภาคเอกชนมีส่วนผลักดันให้ไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ทำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

       คุณนันทนา ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวว่า  โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จัดตั้งโดย กรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “ประชารัฐ” อย่างแท้จริง เพราะเกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

      ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวต่อว่า เอสพีซีจี ถือเป็นต้นแบบของบริษัทเอกชนที่มานำร่องให้กับโครงการนี้ ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริษัทจึงมีบทบาทสำคัญทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันลดโลกร้อน

       ด้าน คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจี กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่เน้นสนับสนุนการลดโลกร้อน ทำให้ UN (องค์การสหประชาชาติ) มอบรางวัล “สตรีผู้นำด้านการลดโลกร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ CEO ของ SPCG ในงานประชุมสัมมนาสภาวะโลกร้อน ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทจึงร่วมสนับสนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการนี้

      “เอสพีซีจี ให้ความสำคัญเรื่องลดโลกร้อนมาก จึงนำรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตมาสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ” คุณสมศักดิ์ กล่าว

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด