SPCG ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Opportunity Day Q3/2016
21 พฤศจิกายน 2559

           เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานวัน บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงาน ของบมจ.เอสพีซีจี และบริษัทย่อย ประจำ ไตรมาสที่ 3/2559 สำหรับงบการเงินรวมงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,655.51 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันในปีก่อนที่มีรายได้รวม จำนวน 3,713.35 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมจำนวน 1,684.69 ล้านบาท  ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม 1,702.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากความเหมาะสมของสภาวะอากาศ

               สำหรับแผนการขยายธุรกิจ ปัจจุบัน เอสพีซีจี ได้ขยายการดำเนินงาน จากการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมาสู่การดำเนินธุรกิจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด หรือ SPR ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในตลาดที่อยู่อาศัย   โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปีนี้จะทำยอดขายได้ไม่ต่ำกว่าปีก่อน

          ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทโฮมโปร  ขึ้นไปบุกตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดงานเสวนาขึ้น เพื่อตอบรับความสนใจของประชาชนที่ต้องการติด โซลาร์รูฟ ภายใต้งานเสวนา “ลดรายจ่าย ฝ่าวิกฤตกับ โซลาร์รูฟ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม 8.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเริ่ม 13.30 – 17.00 น. นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการออกบูธแสดงสินค้าภายใต้แบรนด์ SPR ระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

             โดยในการจัดงานข้างต้นเป็นผลมาจากการต่อยอดความสำเร็จ จากงานเสวนาครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ภายใต้ชื่อ “ลดรายจ่าย ฝ่าวิกฤตกับ โซลาร์รูฟ เสรี” ณ อาคารตึกตลาดหลักทรัพย์(เก่า) ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและเจ้าของกิจการกว่า 400 ท่าน ทั้งยังสนใจเปิดสำรวจและติดตั้งโซลาร์รูฟ จากกระแสตอบรับดังกล่าวทำให้เห็นว่า ตลาดธุรกิจ โซลาร์รูฟ ของ   บริษัทฯ ได้ขยายใหญ่ขึ้นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

            นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.วันดี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา ในเวทีการประชุมประเทศทั่วโลก ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก UN Climate Change Confidence in Marrakech,Morocco (COP22) ) ในหัวข้อ “Momentum for Change: Women for Results Event” บทบาทของสตรีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ( Sustainable Development Goals) ตามเป้าหมาย 17 ข้อ ของ UN ให้บรรลุตามเป้าหมาย สิ้นสุดความยากจน ปกป้องโลก และให้มวลมนุษยชาติมีความอยู่ดีกินดี

                บมจ.เอสพีซีจี เป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มและจำหน่ายไฟให้การไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ มีกำลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 36 โครงการ กระจายอยู่ใน 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเงินลงทุนกว่า  25,000 ล้านบาท และจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯสามารถช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 210,000 ตัน CO2 ต่อปี ทั้งยังร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

              สำหรับงาน Opportunity Day Q3/2016  บริษัทได้มีการออกบูธแสดงสินค้า ภายใต้แบรนด์ SPR  โดยมีให้เลือก 4 ขนาด ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละราย   โดยบริษัทฯ เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ KYOCERA ที่ให้การรับประกันแผงยาวนานถึง 25 ปี และหลังจากปีที่ 25    การันตีคุณภาพการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 80 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้ Inverter SMA มาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด