SPCG รับเกียรติบัตร ในการเป็นผู้สนับสนุน ป่าชุมชนบ้านร่องบอน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โครงการ ภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน
21 กันยายน 2559

                  เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/โล่เกียรติยศ ในงาน “ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน” จัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

                 ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ SPCG เป็นตัวแทน รับเกียรติบัตร ในการเป็นผู้สนับสนุน ป่าชุมชนบ้านร่องบอน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใน โครงการ ภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด