กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q2/2014 - ผลประกอบการไตรมาส 2/2557
30 กันยายน 2556

ขอเชิญร่วมงาน Opportunity Day Q2/2014 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00-14:00 น. ที่ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Link: http://www.set.or.th/th/company/oppday/files/Q2_2557_20140819.pdf

 

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเวลา จาก 16:30-17:45 น. เป็น 13:00-14:00 น.

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด