กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q2/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 2/2559
09 สิงหาคม 2559

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q2/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 2/2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค  11:20 - 12:35 น.

ณ ห้อง 603 ชั้น 6  อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

หรือชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด