กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q1/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 1/2559
17 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q1/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 1/2559

ในวันอังคารที่ 24 พ.ค.2559 เวลา 15.20 -16.30 น.

ณ ห้อง 603 ชั้น 6  อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

หรือชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด