กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) สำหรับผลประกอบการ ในปี 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญร่วมงาน  Opportunity Day  สำหรับผลประกอบการ ในปี 2558  ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น.  ณ อาคาร B ชั้น 6  ห้อง 603  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

หรือชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/

ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด