กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q1/2015 - ผลประกอบการไตรมาส 1/2558
12 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญร่วมงาน Opportunity Day Q1/2015 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:20-12:35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด