SPCG ให้การต้อนรับคณะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้ โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
30 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายสมชาติ ธรรมศิริ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการ โซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้ โซล่าฟาร์ม (โคราช1) พร้อมทั้งเข้าฟังบรรยาย กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด