SPCG ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560
13 กันยายน 2560

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,823 คน มีนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย และต้องการความช่วยเหลือทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา จำนวนมาก ทาง ดร.วันดี เห็นถึงความสำคัญจึงได้สนับสนุนทุนการศึกษากับทางโรงเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนต่อไป

          ทั้งนี้ ดร.วันดี ได้เล็งถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ บ้านเมือง เพราะการปลูกฝั่งสิ่งที่ดีให้แก่สังคมตั้งแต่วัยเด็ก  คือจุดนำพาให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด