SPCG ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลและเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระพุทธรูปประธานพุทธมณทลจังหวัดเลย ณ “วันวิสาขบูชา”
15 พฤษภาคม 2560

            เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.09 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้มอบให้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้าง องค์พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลา สูง 12 เมตร เนื้อโลหะผสม ทองเหลือง 80% เงิน ดีบุก ทองแดง 20% ณ พุทธมณฑลจังหวัดเลย บ้านท่าบุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย โดยวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเหตุการณ์ 3 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ, เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

             โดยการจัดงานครั้งนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นเวียนเทียน, ทำบุญถวายสังฆทาน และปลูกป่าเพื่อชาติ เพื่อให้ชุมชนได้ระลึกและจดจำถึงวันสำคัญของพุทธศาสนาต่อไป

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด