เอสพีซีจี มอบเงินสนันสนุนของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม “โครงการ อบต.พบประชาชน ”ประจำปี 2560 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา
04 พฤษภาคม 2560

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบให้ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช9) จำกัด ให้งบประมาณสนับสนุนของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม “โครงการ อบต.พบประชาชน” ให้แก่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทตระหนักว่า ทุกเดือนเมษายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ ทางบริษัท SPCG จึงได้สนับสนุนทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าในการจัดกิจกรรมระน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งได้เชิญชวนให้ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จำนวนกว่า 1,000 คน

          โดยการจัดงานครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเกาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมและมีของรางวัลมอบให้เพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจ

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด