เอสพีซีจี สืบสานประเพณีไทย มอบเงินสนันสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
02 พฤษภาคม 2560

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบให้ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช9) จำกัดให้งบประมาณสนับสนุนการจัดประเพณีสรงน้ำพระ ให้แก่ หมู่บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1, 2, 3, 18 และ 19 ตำบลมะเกลือเก่า  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพราะบริษัทตระหนักว่า เป็นประเพณีที่ดีงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการสานสัมพันธ์กับอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบโซลาร์ ฟาร์ม

         โดยการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีมหรสพสมโภช คือ การแข่งขันชกมวยเยาวชนและหมอลำคณะหนึ่งเพชรเมืองชัย จากจังหวัดชัยภูมิ ให้ชมฟรีตลอดทั้งคืน 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด