เอสพีซีจี ให้งบประมาณสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดหนองนอคัพครั้งที่ 5 ในวันสงกรานต์นี้ ณ บ้านหนองนอ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
18 เมษายน 2560

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชมสัมพันธ์ ที่ บ้านหนองนอ ตำบลหนองหญ้าป้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  จะจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดหนองนอคัพครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 08.00น.-16.00 น. นี้

           ดร.วันดี จึงมอบให้ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด บริษัทในเครือ สนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติด ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน  

“กีฬานอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยปลูกฝังการมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การจัดแข่งขันกีฬาในชุมชนจึงทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด” ซีอีโอเอสพีซีจีกล่าว

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด