SPCG มอบเงินสนับสนุน โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560

                   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG สนับสนุนงบการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ในนามบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น2) จำกัด ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยการวิ่งผลัดของนักเรียนช่วงอายุ 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กทุกช่วงอายุ ซึ่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทุกคน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด