SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
28 กุมภาพันธ์ 2560

               เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG  ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อนำไปจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับมอบให้เด็กๆ ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด