9 รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556
01 ตุลาคม 2556

นางสาวออมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) SPCG นำทีมขึ้นรับรางวัล มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม หรือ CSR-DIW AWARD ประจำปี 2556 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อตอกย้ำให้เห็นว่าเครือเอสพีซีจีดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสังคม จึงได้รับการตัดสินให้เข้ารับรางวัลรวมทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556 พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด