SPCG รางวัล CSR-DIW Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
09 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัล CSR-DIW Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีนาย นายสมศักดิ์  กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับโซลาร์ฟาร์ม ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 1 เมืองทองธานี

 ทั้งนี้มีโครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัทในเครือ บมจ.เอสพีซีจี มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่  

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด                      2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด                      4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด

5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด                      6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด

7. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด                          8. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด

9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด                          10. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด

11. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด                        12. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

13. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด                        14. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

15. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด                   16. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด

17. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด                   18. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด

19. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด                       20. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด

21. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด                            22. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด

23. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด                    24. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด

25. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด                       26. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด

27. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด                     28. บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด

29 บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด