Press Releases

SPCG จัดโครงการ นักลงทุนเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Control Room) สำหรับนักลงทุนของบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
25 October 2017

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Control Room) สำหรับนักลงทุน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ซอยทองหล่อ 20 กรุงเทพฯ

          โดย SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (ASEAN) จำนวน 36 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 260 เมกะวัตต์ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ อุดรธานี สุรินทร์ เลย และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด ลพบุรี ซึ่ง SPCG ได้มีการติดตามการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านทางห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA ที่เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติการและแสดงข้อมูลสภาวะอากาศตามเวลาจริงของทั้งหมด 36 โครงการ (Monitoring Control Room) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

            สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในธุรกิจพลังงานสะอาดตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักลงทุนของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

            โดยเวลา 13.45 น. CEO SPCG กล่าวต้อนรับนักลงทุนในโครงการฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส และได้พานักลงทุนเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ณ ชั้น 12 พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการแสดงตัวอย่างระบบจริง ๆ บนหลังคา เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นภาพของระบบมากยิ่งขึ้น จนถึงเวลา 14.15 น. ดร.วันดี ได้นำนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมห้อง Monitoring Room ซึ่งเป็นห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบ Real time ด้วยระบบ SCADA โดยมี คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจี, คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ SPCG) และดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ SPCG) ร่วมอธิบายถึงระบบประมวลผลและควบคุมโครงการทั้งหมด ทั้งโซลาร์ฟาร์ม และ โซลาร์รูฟ

               หลังจากนั้นได้เข้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 เพื่อให้นักลงทุนได้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พอสังเขป โดยคุณพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสอบถามข้อสงสัย โดยมีนักลงทุนถามคำถามเป็นจำนวนมากถึงอนาคตของธุรกิจพลังงาน ใน 5-10 ปีข้างหน้า โดย ดร.วันดี กล่าวว่า “ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเรียกได้ว่าไม่เหลือแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต เราทุกคนต้องร่วมมือกันหันมาสนใจพลังงานทดแทนให้มากขึ้น ...” ก่อนจะจบโครงการ คณะผู้บริหาร นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112