Press Releases

เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันจิตอาสา ที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้าง พระเมรุมาศ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมกว่า 51 วัน
18 July 2017

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี และ ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR)  มอบหมายให้ เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่จิตอาสา ที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมี  ดร.วันดี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 25  (พ.ศ.2558-2561) กำหนดวันเป็นเจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 51 วัน

          โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.วันดี หมอบหมายให้ คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี) และดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ของบริษัท รวม 9 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ.เอสพีซีจี และบริษัทในเครือ ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ จิตอาสาที่มาช่วยงานโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำงานของจิตอาสา โดยมี คุณฐิตินันต์ ฉิมวัย นายช่างประณีตศิลป์ ท.2 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และคุณวัชราพร ช้างขนุน ปลัดอำเภอพุทธมณฑล ให้การต้อนรับ ณ สำนักช่างสิบหมู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5  จังหวัดนครปฐม

          ทีมเอสพีซีจีและ คณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาถึงสำนักช่างสิบหมู่ในเวลาประมาณ 10.30 น. และลงมือร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่จิตอาสาในโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ สำหรับเมนูอาหารที่จัดเลี้ยงได้แก่ ขนมจีนน้ำพริก, น้ำเงี๊ยว, ผัดผักรวมมิตรเต้าหู้, น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง และขนมถั่วแปบ จากนั้นจิตอาสาได้เข้ามารับประทานอาหารในเวลา 12.00 น. รวมจำนวนประมาณ 70 ท่าน

          สำหรับรายชื่อคณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสมศักดิ์  กุญชรยาคง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

2

ดร.อลิษา กุญชรยาคง

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

3

คุณมยุรา   ขันทะโส

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

4

คุณสุตานันท์   วิชาชาติ

พนักงานธุรการจัดซื้อ

5

คุณเพชรล้อม    กลีบการะเกตุ

หัวหน้าแผนกการเงิน

6

คุณอลดา      หมัดมี่

หัวหน้าแผนกธุรการ

7

คุณภัทราพรรณ   วิเศษธร

พนักงานธุรการอาวุโส

8

คุณธัชพล  ยับมันบริบูรณ์

พนักงานองค์กรสัมพันธ์อาวุโส

9

คุณรัตน์ชัย  เหล่าเมลี

พนักงานองค์กรสัมพันธ์

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112