Press Releases

CEO SPCG นักธุรกิจไทยที่ได้รับเกียรติอย่างสูงให้ขึ้นเป็นผู้นำการอภิปรายจาก Barcelona Center for International Affairs, IDDRI และ CADS ที่งานประชุม Closed-Door High level roundtable. ที่กรุง Barcelona ประเทศสเปน
29 May 2017

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้รับเกียรติจาก CIDOB, IDDRI และ CADS เชิญเป็น Keynote Address Speaker ในหัวข้อ “Climate Futures : Mobilizing Private Investment in Low-carbon Infrastructure” ในงาน Closed-Door High level roundtable ณ Sant Pau UNESCO World Heritage Site, ที่กรุง Barcelona ประเทศสเปน ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงของนักธุรกิจไทยให้ขึ้นเป็นผู้นำการอภิปรายเพื่อให้ที่ประชุมได้ถอดบทเรียนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในโลกนี้ด้านพลังงานหมุนเวียน

          โดย Mr. Ferran Rodes, Chairman, CADS & Jordi Bacaria, Director, CIDOB และ Mr. Raul Romeva, Minister of Foreign Affairs, Institutional Relations, and Transparency, Generalitat de Catalunya. เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

          หลังจากนั้น ดร.วันดี ได้ขึ้นเป็นผู้นำการอภิปรายว่า การลดโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้นำทุกประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญโดยประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ทั้งยังช่วยลดโลกร้อนได้ เนื่องจากไม่มีต้นทุน  ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีมลภาวะ และไม่มีการปลดปล่อยของเสีย ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกใน ASEAN  ที่มีนโยบายและแผนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกกว่า 30 % ตามแผนพัฒนาพลังงาน            และมีพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

          ดร.วันดี กล่าวต่อว่า หลังเกษียณจากการทำงานในปี 2552 สมัย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็น รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ประกาศรับซื้อผ่านไปปีกว่า ไม่มีบริษัทใดยื่นขอขายไฟที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสนใจที่จะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และได้คิดวางแผนธุรกิจ จัดทำ Business Model ขึ้นด้วย ความตั้งใจผลักดันให้ธุรกิจนี้สำเร็จ จึงพัฒนาโครงการทั้ง 36 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 260 MW สร้างงานช่วงก่อสร้างกว่า 20,000 แรงงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 200,000 ตัน/เทียบเท่าต่อปี

          ดังนั้นจึงเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกเมื่อ ปี 2556 หลังจากที่เกษียณอายุไปเมื่อปี 2549 และประสบปัญหาอย่างมากในการหาสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน ทำให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยง ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการกว่า 1 ปี ต้องใช้ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านประกันภัยซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนันสนุนทางด้านการเงินด้วยโดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 60:40 ทำโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกที่โคราช เริ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

          โดยธนาคารให้มีระยะเวลาประเมิน 6 เดือนก่อนเริ่มพัฒนาโครงการที่ 2 ผลปรากฎใน 3 เดือนแรกว่าการผลิตไฟฟ้าดีกว่าเป้าหมายกว่า 20% ทำให้ธนาคารเห็นโอกาสที่จะช่วยบริษัทพัฒนาโครงการที่เหลือที่ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก  International Finance Corporation Member of World Bank Group ร่วมทุนในโครงการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มที่เหลือและร่วมให้ความสนันสนุนทางด้านการเงิน ตลอดจนนำเงินกู้ Climate Technology fund มาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินอื่นๆอีก 6 แห่ง ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนั้นบริษัทได้ควบรวมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และระดมเงินทุน จนประสบความสำเร็จ

          ดร.วันดี กล่าวสรุปว่า United Nation Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) ประสบความสำเร็จก้าวแรกจากการจัดประชุม COP 21 ที่กรุงปารีส ก่อให้เกิด Paris Agreement ที่กว่า 200 ประเทศทั่วโลก ได้ให้คำมั่นที่จะช่วยกันลดอุณหภูมิ 1.5-2.0 องศา เป็นวาระของโลกและเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันรักษาโลกที่สวยงามไปสู่ลูกหลานต่อไป

          นอกจากนั้น ดร. วันดี ยังได้กล่าวเชิญชวนผู้ร่วมสัมมนามาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทย ด้วยประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั่วประเทศ อาหารไทยอร่อยมีประโยชน์กับสุขภาพ และคนไทยมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112