ดร.วันดี ชูความสำเร็จ SPCG SPC และ SPR ได้ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 (ด้านคุณภาพ) นอกจากนั้น SPR ยังได้ใบรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 (ด้านความปลอดภัย) จาก NQA UKAS เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 อีกด้วย
03 April 2017

         บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ( SPC) และบริษัท โซลาร์เพาเวอร์ รูฟ จำกัด ( SPR) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นกิจการในเครือของ SPCG ปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทได้ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015  (ด้านคุณภาพ)  นอกจากนั้น SPR ยังได้ใบรับรองระบบ OHSAS 18001:2007  (ด้านความปลอดภัย) จาก . NQA UKAS เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 อีกด้วย

         ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอสพีซีจีจำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน ดังกล่าว เพราะบริษัท มีแผนขยายตลาดภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม  จึงมุ่งมั่นนำการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพ“Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customer” เพื่อนำระบบมาตรฐานให้เกิดคุณภาพของการติดตั้งและบริการ และนำการจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 มาควบคุม กำกับ ดูแล การทำงานให้เกิดความปลอดภัยตามระบบสากล และข้อกำหนดกฎหมาย ภายใต้นโยบายความปลอดภัย “The Most Safety”

       ประเด็นดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า SPCG , SPC และ SPR เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ จะคงรักษาไว้ซึ่งระบบอย่างต่อเนื่องโดยปรับปรุงและพัฒนาตามหลัก วงล้อ  Deming :  Plan(P)-Do(D)-Check(C)-Act(A)  ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์กับทุกหน่วยงาน  PDCA ตระหนักถึงผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับลูกค้าในมาตรฐาน ISO ที่บริษัทได้รับ

       โดย SPCG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ดำเนินงานด้านโซลาร์ ฟาร์ม ซึ่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีทั้งสิ้น 36 ฟาร์ม ใน 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังการผลิตราว 260 เมกะวัตต์  มีระบบควบคุมการทำงาน ในทุกๆ กระบวนการ ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ SPC ทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาดูแล บริหาร โซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างสูงที่สุด และสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทได้รับการควบคุมกระบวนการทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากนี้ SPR โซลาร์ รูฟ  ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากธุรกิจโซลาร์ ฟาร์ม ของ SPCG ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ OHSAS 18001:2007   ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วย ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากรจากการทำงาน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดย SPR คำนึงถึงความปลอดภัยในทุกๆด้าน ของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จากการติดตั้ง และความปลอดภัยจากการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ในคุณภาพและงานบริการจาก SPR อย่างสูงสุด ตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้ง การใช้งานและดูแลหลังงานขาย

       รวมทั้ง SPR  ยังใช้แต่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จาก KYOCERA ที่รับประกันการใช้งานถึง 25 ปี  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 100% ส่วนปีที่ 25 ต่อไปยังผลิตได้ถึง 80% ซึ่ง Kyocera  ก่อตั้งมา 60 ปี โดย ดร.อินาโมริ คาซึโอะ ซึ่งเป็น วิศวกรด้านเซรามิก เป็นผู้นำเซรามิก มาทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ พาร์ท  เป็นผู้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเชิญมาให้ฟื้นฟู เจแปน แอร์ไลน์ จากล้มละลายมาสู่ การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่น Kyocera เป็น 4 บริษัทในโลก ที่ผ่านการทดสอบ “World First Long-Term Sequential Test”  by TUV Rheinland-January 2011

      ส่วน INVERTER ใช้ของ  SMA มาตรฐานจากเยอรมัน รับประกัน 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับรองมาตรฐานจากการใช้ในโซลาร์ฟาร์มของบริษัท ประกอบกับการควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆขั้นตอน เช่น การติดตั้ง ตรวจสอบ การบริการหลังการขาย เมื่อเกิดปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด กระบวนการทำงานทุกอย่างสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

Certificate ISO 9001:2015 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

  Certificate ISO 9001:2015 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด 

Certificate ISO 9001:2015 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ รูฟ จำกัด

Certificate OHSAS 18001:2007 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ รูฟ จำกัด

        **************************************

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112