Mr. Tatsumi Maeda รองประธานกรรมการบริหาร KYOCERA ให้เกียรติ SPCG เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการ Solar Farm & Solar Roof
08 December 2016

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากKYOCERA Corporation Mr. Tatsumi Maeda Executive Vice Chairman, Mr.Shoji Nishizawa General Manager, Mr.Hideki Yoshida Managing Director ร่วมเปิดงาน Soft Opening Ceremony of SPCG Monitoring Control Room ณ ห้อง Monitoring Control Room ซึ่งเป็นห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบ Real Time ด้วยระบบ SCADA ที่เชื่อมโยงข้อมูลปฏิบัติการและแสดงสภาวะอากาศตามเวลาจริงของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด ณ อาคารสำนักงานใหม่ แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสุทธิพงษ์           จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้บริหารจากสถาบันการเงิน และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายแห่งเข้าร่วมแสดงความยินดี

          นอกจากนั้น ห้อง Monitoring Control Room ในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของบริษัท  เพราะนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ระบบ SCADA นี้ ยังสามารถแสดงผลข้อมูลสถานะการผลิตไฟฟ้า สภาวะอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Real Time  จึงสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกค้า รวมทั้งผู้ถือหุ้น ได้เชื่อมั่นในระบบการผลิตไฟฟ้าและและการดูแลบำรุง รักษา โซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท

          ภายในงาน ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เป็นพิธีกรดำเนินงาน

          ดร.วันดี ได้กล่าวถึง ที่มาของความสำเร็จในวันนี้ว่า ได้แรงสนับสนุนจาก คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญคือ บริษัท KYOCERA Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี มีสถานะการเงินแข็งแกร่ง มีประวัติการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี เป็นผู้นำการพัฒนาวัสดุเซรามิก มาผลิตเป็นวัสดุสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ จึงทำให้ เอสพีซีจี ประสบความสำเร็จในวันนี้ นอกจากนั้น KYOCERA ยังเป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักการทำงานตาม สูตรแห่งปรัชญา 12 ประการ และหลักแห่งความสำเร็จ SUCCESS = Ability x Effort x Attitude

           ดร.วันดี เล่าต่อว่า ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์  เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในปี 2557 ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่รัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และมีความตั้งใจอยากเห็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จึงได้คิดค้น พัฒนา Business Model ขึ้น และเชื่อว่า จะประสบความสำเร็จ จึงเดินหน้าโครงการ จนปัจจุบันสามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม และยื่นขายไฟเสร็จสิ้นทั้งหมด 36 โครงการ รวม 260 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมีระบบ Monitoring Control ที่ทันสมัย ซึ่งใช้ระบบ SCADA ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ทั้ง 36 โครงการ บริษัทสามารถรับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุด

          จากนั้น ดร.วันดี ยังได้กล่าวถึงสถาบันการเงินที่เป็นแรงสำคัญในความสำเร็จของ เอสพีซีจี ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคาร ICBC และ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนเงินกู้ สำหรับพัฒนาโครงการ นอกจากนั้นก็ยังได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ได้ให้ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SPCG ทำการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) บนหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดโลกร้อน และ ลดการใช้พลังงาน

          ดร.วันดี ยังได้เล่าถึง งาน 22nd Conference of the Parties หรือ COP 22 ได้จัดขึ้นที่ประเทศโมร็อกโก เมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากองค์กรสหประชาชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC ให้เป็นตัวแทนภาคธุรกิจจากประเทศไทย ไปร่วมเสวนาในหัวข้อ “2016 Momentum for Change: Women for Results Event”เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่า ได้เชิดชูไทยเป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน และได้เชิญชวนให้ผู้หญิงทั่วโลก ช่วยกันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโลกเราให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องโลกหรือสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเรื่องพลังงานหมุนเวียน และ พลังงานทดแทนที่เป็นประโยชน์ ในการช่วยลดโลกร้อน และจะเป็นพลังงานที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

           โอกาสนี้ Mr. Tatsumi Maeda Executive Vice Chairman KYOCERA Corporation ได้กล่าวถึงความประทับใจที่มี ต่อ ดร.วันดี  ว่า ช่วงเริ่มต้นการทำธุรกิจโซลาร์กับ เอสพีซีจี ในการร่วมมือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อการเดินหน้าในการพัฒนาโครงการจนก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน

             “KYOCERA และ เอสพีซีจี ไม่ใช่แค่คู่ค้าทางธุรกิจแต่เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ในวันนี้ KYOCERA  จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ เอสพีซีจี ที่สามารถก้าวผ่านจุดเริ่มต้นที่ยากมาได้เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา”  Mr. Tatsumi Maeda กล่าว

              Mr. Tatsumi Maeda ยังกล่าวต่ออีกว่า ธุรกิจของ เอสพีซีจีและ KYOCERA ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องธุรกิจ แต่ต้องการสนับสนุนในการทำธุรกิจที่ลด CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาวะโลกร้อน ดังตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีหิมะตกในเดือนพฤศจิกายน มากว่า 50 ปี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมลพิษในกิจการ Climate Change Action จะสามารถช่วยรักษาโลกที่สวยงามไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ 

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112