CEO SPCG เข้าร่วมงาน เสวนา งาน 4TH GMS (Myanmar) POWER SUMMIT & EXPO จัดโดย GMS Economic Corridors: GMS หรือ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ Sule Shangri-La Hotel Yangon, Myanmar
02 December 2016

                เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก GMS Economic Corridors: GMS หรือ “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Evaluation over Solar-Investment Scenario In Myanmar: SPCG’s Perspective งาน 4TH GMS (Myanmar) POWER SUMMIT & EXPO จัดขึ้น ระหว่างวันที่  29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2559 Sule Shangri-La Hotel Yangon, Myanmar

                   ในการนี้ ดร.วันดี ในฐานะ ผู้บุกเบิกและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์รายแรกในประเทศไทยและอาเซียน ได้กล่าวว่า เอสพีซีจี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดพลังงาน ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม จำนวน 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย มูลค่าลงทุน ประมาณ 25,000 ล้านบาท สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) มากกว่า 200,000 ตันต่อปี โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกได้ตั้งอยู่ที่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มี กำลังการผลิต 7.4 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย สามารถขยายตัวมีกำลังการผลิตติดตั้งได้ 1,000 เมกะวัตต์ 

              สำหรับ ประเทศไทย ปัจจุบันพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 70% ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ในด้านความมั่นคงของพลังงาน จึงต้องหันมากระจายเชื้อเพลิงไปยังส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมี สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 7% ประเทศไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้ปี พ.ศ.2579 มี อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดกว่า 20,000 เมกะวัตต์ และกำหนดให้เป็นการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 6,000 เมกะวัตต์

               ดร.วันดี กล่าวต่อว่า แผนการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในพม่า ขณะนี้ได้มีการหารือกับทางการ ซึ่งอาจจะเดินหน้าได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่าในประเทศอื่น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน แต่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน ยังไม่รวมการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้พม่ามีไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มทุกปี

                  หลังจากที่ SPCG ได้ ประสบความสำเร็จในการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม จึงมองเห็นโอกาสที่จะขยายการลงทุนไปสู่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟ) ภายใต้ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด หรือ SPR Solar Roof โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ KYOCERA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ให้การรับประกันคุณภาพการผลิตไฟฟ้ายาวนานถึง 25 ปี และ Inverter SMA จากประเทศเยอรมนี เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด และหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทจะเปลี่ยนชื่อผู้รับประกันเป็นชื่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้ไปขึ้นจดทะเบียนอยู่กับ Kyocera ที่ญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ติดตั้งว่าจะได้รับการรับประกันที่ยาวนาน

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112