WACON เชิญ CEO SPCG ร่วมเสวนาหัวข้อ Women IN Environment ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท
04 November 2016

           เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2559 ดร. วันดี กุญชรยาคง  จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี ได้รับเกียรติจาก องค์กร  Women Organizing for Change in Argriculture and Natural Resource Management  (WACON) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานเสวนา หัวข้อ  “ Women  IN Environment”  ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

สำหรับงานนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ :

  • Madeleine   Recknagel      Bangkok  University
  • Dr. Saranarat Oy Kanjanavanit    Green World  Foundation
  • Dr. Ravadee Prasertcharoensuk     Sustainable Development  Foundation (SDF)
  • Dr. Wandee Khunchornyakong  Juljarern ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี  จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG

โดยมี   Regan Pairojmahakij  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

          ดร.วันดี ได้เล่าถึง ประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนา โครงการโซลาร์ฟาร์มเชิงพาณิชย์รายแรก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน โดยได้กล่าวถึง การริเริ่มโครงการโซลาร์ฟาร์มว่า สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลสมัยที่                 ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาส ให้เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทซึ่ง พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SPCG ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดพลังงาน เป็นผู้นำในการริเริ่มการนำระบบผลิตไฟฟ้าฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่าน Solar PV มาพัฒนาในประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2553

       โดยแรกเริ่มนั้นบริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจาก IFC (International Finance Corporation) ซึ่งมี บทบาทสำคัญในการช่วยให้โครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของ SPCG ประสบความสำเร็จ  ด้วยการสนับสนุนด้านเงินลงทุนจาก กองทุน Clean Technology Fund บริษัทได้นำมาผสมผสานกับ เงินกู้ของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งคือ KYOCERA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี มีประวัติการผลิตมากว่า 35 ปี รับประกันคุณภาพการผลิตไฟฟ้ายาวนานถึง 25 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการจนประสบความสำเร็จ โดยมี โครงการแรก คือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

       ปัจจุบัน SPCG พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม จำนวน 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย มูลค่าลงทุน ประมาณ 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนเทียบเท่ากับลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ 200,000 ตัน CO2ต่อปี

           อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้ บริษัท  โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด หรือ SPR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SPCG ที่คาดว่า ธุรกิจดังกล่าวจะเติบโต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เพราะขณะนี้ โซลาร์ รูฟ ของบริษัทได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลายแห่ง ต่างติตตั้งแผงโซลาร์ รูฟ ของ SPR บนหลังคากิจการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้ไฟฟ้า  โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถึงภายใน ปี 2560

          สำหรับ SPR Solar Roof ยังมีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเพิ่มอัตราส่วนของพลังงานทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม น้ำ) พลังงานทดแทน (ไบโอแมส ไบโอแก๊ส ขยะ) ในอัตราส่วนถึงประมาณ ร้อยละ 30 ในปี (ค.ศ.2036) โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112