กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q2/2014 - ผลประกอบการไตรมาส 2/2557
30 September 2013

ขอเชิญร่วมงาน Opportunity Day Q2/2014 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00-14:00 น. ที่ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Link: http://www.set.or.th/th/company/oppday/files/Q2_2557_20140819.pdf

 

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเวลา จาก 16:30-17:45 น. เป็น 13:00-14:00 น.

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112