กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q4/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 4/2559
01 March 2017

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) Q4/2016 - ผลประกอบการไตรมาส 4/2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  9.00-10.00 น.

ณ ห้อง 603 ชั้น 6  อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

หรือชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112