SPCG ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
13 October 2016

  วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะเครือข่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งเป็นคณะภาคีเครือข่าย คณะทำงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น (ไตรภาคี)  จำนวน 34 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม พร้อมทั้งเข้าฟังการบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น พลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี ณ โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112