SPCG ให้การต้อนรับคณะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้ โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
30 November 2015

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายสมชาติ ธรรมศิริ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการ โซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้ โซล่าฟาร์ม (โคราช1) พร้อมทั้งเข้าฟังบรรยาย กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112