SPCG ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560
13 September 2017

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,823 คน มีนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย และต้องการความช่วยเหลือทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา จำนวนมาก ทาง ดร.วันดี เห็นถึงความสำคัญจึงได้สนับสนุนทุนการศึกษากับทางโรงเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนต่อไป

          ทั้งนี้ ดร.วันดี ได้เล็งถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ บ้านเมือง เพราะการปลูกฝั่งสิ่งที่ดีให้แก่สังคมตั้งแต่วัยเด็ก  คือจุดนำพาให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112