เอสพีซีจี สืบสานประเพณีไทย มอบเงินสนันสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
02 May 2017

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบให้ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช9) จำกัดให้งบประมาณสนับสนุนการจัดประเพณีสรงน้ำพระ ให้แก่ หมู่บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1, 2, 3, 18 และ 19 ตำบลมะเกลือเก่า  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพราะบริษัทตระหนักว่า เป็นประเพณีที่ดีงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการสานสัมพันธ์กับอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบโซลาร์ ฟาร์ม

         โดยการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีมหรสพสมโภช คือ การแข่งขันชกมวยเยาวชนและหมอลำคณะหนึ่งเพชรเมืองชัย จากจังหวัดชัยภูมิ ให้ชมฟรีตลอดทั้งคืน