SPCG มอบเงินสนับสนุน โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
28 February 2017

                   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG สนับสนุนงบการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ในนามบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น2) จำกัด ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยการวิ่งผลัดของนักเรียนช่วงอายุ 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กทุกช่วงอายุ ซึ่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทุกคน

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112