SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
28 February 2017

                เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG  ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อนำไปจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับมอบให้เด็กๆ ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ให้แก่ สำนักเทศบาลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้จักประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 

 

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112