SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
28 February 2017

               เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG  ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อนำไปจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับมอบให้เด็กๆ ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน

 

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112