9 รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556
01 October 2013

นางสาวออมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) SPCG นำทีมขึ้นรับรางวัล มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม หรือ CSR-DIW AWARD ประจำปี 2556 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อตอกย้ำให้เห็นว่าเครือเอสพีซีจีดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสังคม จึงได้รับการตัดสินให้เข้ารับรางวัลรวมทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556 พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112