SPCG รางวัล CSR-DIW Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
09 September 2015

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัล CSR-DIW Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีนาย นายสมศักดิ์  กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับโซลาร์ฟาร์ม ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 1 เมืองทองธานี

 ทั้งนี้มีโครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัทในเครือ บมจ.เอสพีซีจี มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่  

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด                      2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด                      4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด

5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด                      6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด

7. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด                          8. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด

9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด                          10. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด

11. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด                        12. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

13. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด                        14. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

15. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด                   16. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด

17. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด                   18. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด

19. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด                       20. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด

21. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด                            22. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด

23. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด                    24. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด

25. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด                       26. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด

27. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด                     28. บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด

29 บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112