CEO SPCG รับรางวัลสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก
16 October 2014

15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) หรือ SPCG รับรางวัลจาก พณฯ ท่าน องคมนตรี พลเอกชลิต พุกผาสุข ในฐานะสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ประจำปี 2557 จัดโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้แก่สตรีที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสตรีนักบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร ขององค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย ที่เป็นผู้นำแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยเผยแพร่และจุดประกายแนวความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรอื่นๆ นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เป็นหนึ่งในสตรีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ประจำปี 2557 ในฐานะผู้นำทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Solar Farm และ Solar Roof ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112