รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ในด้าน Green leadership
19 June 2015

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอสพีซีจี “SPCG” และ ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือเอสพีชีจี ตัวแทนจาก SPCG เข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ในด้าน Green leadership จัดโดย Enterprise Asia โดยเป็นรางวัลระดับเอเชีย ซึ่งมอบให้ในฐานะ SPCG เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาโซลาร์ฟาร์มทั้งประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งทางพลังงานอย่างยั่งยืน  ณ โรงแรม  Banyan Tree Macau, เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับ รางวัล Green Leadership คือรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มอบให้ในฐานะที่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน ซึ่งมีโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ 10 จังหวัดทั่วประเทศ กำลังการผลิตรวมกว่า 260 เมกกะวัตต์ SPCG ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้กว่า 200,000 ตันต่อปี รวมถึงเกิดการจ้างงานระหว่างการสร้างโซลาร์ฟาร์มแก่ชุมชนกว่า 20,000 อัตรา และมีการจ้างงานหลังก่อสร้างเสร็จกว่า 1,000 อัตรา ภายใต้การดำเนินงานของ SPCG Group  

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112